ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PORTAL WIEDZY


Witamy na stronie Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej!


Zakład realizuje badania naukowe i kształcenie studentów na wielu kierunkach studiów i kursach realizowanych w AON z zakresu szeroko rozumianej teorii i praktyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych i kryzysach. Swoją działalność prowadzi w aspekcie rozwiązań narodowych oraz w ujęciu międzynarodowym, w tym uwzględniając specyfikę NATO i UE. 


Zakład w swojej działalności koncentruje się na takich obszarach jak: 

  • identyfikacja zagrożeń skutkujących sytuacjami kryzysowymi i kryzysami; 
  • prawne aspekty zarządzania kryzysowego; 
  • problematyka ochrony infrastruktury krytycznej państwa i regionu; 
  • kompetencje, zadania oraz praktyczne funkcjonowanie organów, instytucji, organizacji, inspekcji, służb i straży na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ludności i reagowania w sytuacjach kryzysowych; 
  • systemy ratownictwa; 
  • kompetencje oraz funkcjonowanie kierowniczych organów państwowych i administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organów i instytucji NATO i UE w ujęciu systemowego podejścia do zarządzania kryzysowego; 
  • procedury pracy zespołów zarządzania kryzysowego; 
  • praca sztabowa i dokumentacja zarządzania kryzysowego.
Na stronie znajdziesz m.in. akty prawne i publikacje z zakresu zarządzania kryzysowego, zapowiedzi konferencji naukowych dotyczących tej problematyki, a także informacje o kursach i szkoleniach.